معرفی گروه


بسمه تعالی

دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

  ضرورت پیشگیری و درمان­های مربوط به آن به منظور کاهش هزینه های درمانی دندانپزشکی برای کشور  و ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه از یک سو و پیشرفت و تعالی علوم دندانپزشکی همگام به کشورهای پیشرفته اروپائی از سوئی دیگر باعث گردید تا رشته درسی دندانپزشکی اجتماعی در سال­های 1378 و 1379 در کشور مصوب و در سال 1382 دستور تأسیس رشته فوق در دانشکده دندانپزشکی زاهدان به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ابلاغ گردد و اولین کلاس­های تدریس دپارتمان دندانپزشکی اجتماعی و پیشگیری در سال 1382 برگزار گردید و دپارتمان فوق امروزه با بهره گیری از مدرسین و متخصصین مجرب در حال ارائه خدمت می باشد.

 اهداف دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان:

1- ارتقاء سطح سلامت  دهان و دندان افراد جامعه

2- گسترش فرهنگ دندانپزشکی پیشگیری

3- آموزش نیروهای متخصص

4- طرح استراتژی دندانپزشکی پیشگیری

شرح وظائف عملی دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

1- معاینه

2- آموزش تئوری وعملی بهداشت دهان و دندان به گروه­های هدف

3- درمان پیشگیری   P.R.R

4- درمان پیشگیری فیشور سیلانت

5- فلوراید تراپی

6- خدمات آموزشی به مردم از طریق رسانه های مکتوبی وتصویری

7- تربیت دانشجو در مقطع دکتری حرفه ای

 گروه­های هدف در دندانپزشکی پیشگیری و جامعه نگر به ترتیب اهمیت

1- گروه سنی 12-6 سال و پیشگیری از پوسیدگی  دندان­های و در مدارس ابتدائی.

2- گروه سنی 6-2 سال که دسترسی به این گروه با مشارکت و همکاری خانه های بهداشت و مهد کودک­ها انجام می شود.

3- گروه سنی 2- 0 سال که دسترسی به این گروه با مشارکت و همکاری خانه های بهداشت و مهد کودک­ها انجام می شود.

4- مادران باردار و شیر ده: کار در بلوک عملی خانه بهداشت و همکاری با بهورزها و بهداشتیاران

5- بیماران خاص: تالاسمی، هموفیلی و دیابت

6- بیماران دارای انواع ناتوانی های جسمی، حرکتی و مغزی: ارائه خدمت برای این گروه­ها با مشارکت و همکاری سازمان بهزیستی انجام می شود.

7- گروه­های کارگری

مدیرگروه بخش دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

دکتر الهام بزرگمهر Ph.D دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان