معرفی گروه

مدیر گروه هوشبری

نام و نام خانوادگی : غلامحسین سرگزی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

رتبه علمی : مربی

نوع استخدامی : عضو هیئت علمی رسمی

آدرس : زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی

پست الکترونیک:  ghsargazi@yahoo.com


محتوای مرتبط