شرح وظایف

وظایف حرفه ای دانش آموختگان (Task analysis)

وظایف حرفه ی در نقش مراقبتی

اگر چه نقش مراقبتی فرد سیار، کمک اول و فرد اسکراب (دست شسته) با یکدیگر همپوشانی دارد و کاملاً قابل تفکیک از یکدیگر نمی باشند ولی به طور کلی می توان نقش­های مراقبتی این افراد را به صورت زیر بیان نمود:

الف ) وظایف حرفه ای به عنوان فرد سیار (Circulate)

آماده نمودن اتاق عمل، انتقال بیمار به اتاق عمل، کمک به پوزیشن دادن (وضعیت دادن به بیمار)، پرپ بیمار (ضدعفونی نمودن محل عمل)، فراهم نمودن لوازم و تجهیزات اضافی لازم در طول انجام عمل جراحی و ارزیابی مداوم شرایط اتاق عمل و برآورده نمودن نیازهای تیم جراحی است.

ب) وظایف حرفه ای به عنوان کمک اول جراح

فراهم نمودن دید مناسب جهت محل عمل برای جراح (با کمک رترکتورها، گازهای و ساکشن)، همکاری در هموستاز (بندآوردن خونریزی)، پانسمان و سایر عملکردهایی که به جراح در انجام یک عمل صحیح همراه با نتایج مطلوب کمک می کند.

وظایف حرفه ای به عنوان اسکراب (دست شسته)(STSR)

تکنولوژیست­های جراحی برای ایفای نقش اسکراب در سه سطح 1،2 و 3 فعالیت می کنند. در سطح اول فرد وارد عمل­های عمومی می شود و در سطح دوم می­تواند در عمل­های تخصصی تر ایفای نقش نماید و در سطح سوم فرد در حوزه مدیریت نیز وارد شود.

به طور طبیعی تکنولوژیست اتاق عمل در یک وضعیت استریل در طول عمل جراحی عمل می کند، همچنین بسیاری از وظایف غیر استریل (وظایف فرد سیار) را در طی یک روز کاری انجام می دهد.

فرد اسکراب (دست شسته) در سه مرحله مراقبت از بیمار با حداقل نظارت اعضای تیم جراحی فعالیت می کند برخی از وظایف اسکراب (دست شسته) در هر مرحله از مدیریت بیمار عبارتند از:

الف) قبل از عمل جراحی

·         آماده کردن اتاق عمل

·         جمع آوری تجهیزات و وسایل لازم

·         ایجاد و حفظ محیط استریل

·         بازکردن وسایل استریل

·         اسکرابشدن (دست شسته) و پوشیدن گان و دستکش استریل

·         سازماندهی محیط استریل مورد استفاده

·         شمارش موارد ضروری

·         کمک به تیم جراحی در طول وارد شدن به محیط استریل

·         آشکار ساختن محل عمل با شانهای استریل

ب) در طول عمل

·         حفظ محیط استریل

·         دادن وسایل و تجهیزات به جراح و کمک جراح بر اساس نیاز آنها

·         ارزیابی و پیش بینی نیازهای بیمار و جراح و فراهم نمودن موارد ضروری بر اساس نیاز

·         شمارش موارد ضروری

·         مراقبت از نمونه ا

·         کاربرد پانسمان

ج) بعد از عمل

·         حفظ محیط استریل تا زمانی که بیمار انتقال داده شود

·         حذف وسایل و تجهیزات مصرف شده از اتاق عمل

·         مراقبت و نگهداری از وسایل و تجهیزاتی که مجدداً استفاده می شود.

·         انتقال بیمار جراحی شده از اتاق عمل به اتاق بهبودی

·         آماده سازی اتاق عمل برای بیمار بعدی

وظایف حرفه ای در نقش ارتباطی:

·         ارتباط درمانی و آرامش بخش با بیماران

·         ارتباط با واحدهای مختلف اتاق عمل مانند آزمایشگاه، بانک خون، رادیولوژی، مهندسی پزشکی، بازاریابان محصولات و تجهیزات پزشکی و ...

·         ارتباط با دفتر پرستاری و سیستم اداری بیمارستان

وظایف حرفه ای در نقش پژوهشی:

·         مشارکت و همکاری با نظام سلامت در انجام پژوهش در زمینه های مختلف مربوط به حرفه

·         بررسی و شناختت نیازهای مراقبتی و حمایتی بیماران در اتاق عمل از طریق همکاری با اقدامات پژوهشی .

·         همکاری با سایر اعضاء تیم سلامتت در جهت انتشار و به کارگیری نتایج پژوهش

·         بررسی و شناسایی مشکلات مربوط به حرفه

·         نظارت و ارزیابی فعالیت­های انجام شده توسط گروه اتاق عمل و نتایج حاصل از آن

·         نظارت و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف

9- استراتژی اجرای برنامه آموزشی

بر حسب نوع کلاس و تعداد دانشجویان، استراتژی آموزش تلفیقی از استاد محوری و دانشجو محوری است که دارای مشخصات زیر می باشد:

·         ادغام دروس تئوری و عملی و بهبود سطح مهارت­های دانشجویان در راستای پیشگیری از بیماری­ها و ارتقاء سلامت

·         تداوم فعالیت دانشجویان برای اجرای سمینار، پروژه و کنفرانس­های مرتبط با رشته

·         تقویت و توسعه سیستم اطلاع رسانی و ارتباط با مراکز علمی دنیا

·         کمک به تامین حقوق بیماران و حفظ و ارتقاء سلامت آنان در حد مطلوب

·         کاربردی نمودن رشته در زمینه های تحقیقاتی، تداوم آموزش­ها ، پروژه­ها و ...

·         ایجاد زمینه رقابت­های علمی برای دانش آموختگان رشته اتاق عمل

·         ایجاد انگیزش برای دانش آموختگان مقطع کاردانی اتاق عمل


محتوای مرتبط