عناوین اصلی
Fmenu Not Found
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 316
بازديدکنندگان امروز: 128
کل بازديدکنندگان: 60720
بازديدکنندگان آنلاين: 7
زمان بارگزاري صفحه: 0.6590 ثانيه
صفحه اصلي > صفحه اصلی > منوی اصلی > معاونت > معاونت آموزشی و پژوهشی > گروه های آموزشی > گروه مامایی > اعضاء هیئت علمی 
اعضاء هیئت علمی

مدیر گروه:  شهین دخت نوابی ریگی

منشی گروه: راضیه عابد زاده (کارشناس مامائی)


بهداشت

مامائی

مدرک

محل کار

نام و نام خانوادگی

مدرک

محل کار

نام و نام خانوادگی

دکتری

دانشکده پرستاری و مامایی

زهرا مودی

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

شهین دخت نوابی ریگی

*

دانشجوی دکترا

فاطمه آذرکیش

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

فرنوش خجسته

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

طاهره بریری

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

آمنه صفر زاده

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

مرضیه رخش خورشید

کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

سمیه خزائیان
کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

زهرا پهلوان شیخی
کارشناس ارشد

دانشکده پرستاری و مامایی

مریم نوائی
دانشجوی دکتری بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی

سمیه خزائی