معرفی آموزش

اداره کل آموزش

http://chc.zaums.ac.ir/uploads/5555_001_37411.jpgآموزش مجتمع آموزش سلامت چابهار با کادری مجرب پاسخگوی دانشجویان می باشد.

 

مسئول آموزش

مسلم وشنامی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی    

  کارشناس آموزش

مریم ریگی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

کلاس گردان

اختر محتاج زایی، کاردانی حسابداری


محتوای مرتبط