ارتباط با ریاست

دفتر ریاست

 تلفن تماس: 35332410-054

دورنگار: 35332410(054)

اين واحد مسؤول پيگيرى مستقيم امور ادارى و اجرايى رئيس دانشگاه و ايجاد هماهنگى لازم جهت انسجام فعاليتهاى واحدهاى دانشگاه است.

شرح وظایف مسئول دفتر رياست

معرفی:
محمد درخورد

تحصیلات: دیپلم

شرح وظایف مسئول دفتر رياست:

خلاصه اي از وظايف دفتر رياست به شرح ذيل مي باشد:

دفتر رياست اين واحد مسؤول پيگيرى مستقيم امور ادارى و اجرايى رئيس دانشگاه و ايجاد هماهنگى لازم جهت انسجام فعاليت­هاى واحدهاى دانشگاه است.

- انجام امور دفتري و اداري رئيس مجتمع در رابطه با ارتباطات داخلي و دانشگاهي

- دريافت مکاتبات واحد هاي دانشگاه و صدور ابلاغ کليه مکاتبات دستورات و نظرات رئيس مجتمع به واحد هاي تابعه و موسسات و سازمانهاي خارج از دانشگاه

- انجام هماهنگي در ملاقات هاي عمومي رئيس مجتمع با ارباب رجوع

- هماهنگي در امور جاري دفتر

- برنامه ريزي تقويم کاري ساليانه و روزانه رياست مجتمع

- انجام هماهنگي‌هاي لازم با معاونت‌ و واحدهاي زيرمجموعه

- برنامه‌ريزي و برگزاري جلسات ، همايش‌ها و گردهمايي‌ها از قبيل جلسات هيات رئيسه، شوراي دانشگاه، جلسات مديران دانشگاه و غیره

- ارجاع نامه‌ها و تهيه پاسخ نامه‌هاي واصله و  غیره

- تعيين وقت جهت متقاضيان ملاقات با رياست مجتمع

- پيگيري ، راهنمايي و رفع مشكلات مراجعاني كه نياز به مساعدت و مددكاري دارند

- راهنمايي و پيگيري امور افراد مراجعه كننده به دفتر و ......

- دريافت‏نامه‏هايى كه از واحدهاى مختلف ارسال مى‏شود و لازم است به رؤيت رياست‏ دانشگاه برسد   

- تهيه پيش‏نويس نامه‏ها و صدور نامه‏هايى كه متضمّن نظر و دستور رئيس مجتمع به واحدهاى مختلف دانشگاه مى‏باشد

-  پيگيرى و اجراى دستورهاى رئيس مجتمع   

- پاسخگويى و رسيدگى به مشكلاتى كه بين ارباب‏ رجوع و واحدهاى مختلف مجتمع‏ پيدا مى‏شود   

- دعوت افراد براى تشكيل جلسات و كميسيونها   

- تنظيم صورتجلسات و ابلاغ آنها به واحدهاى ذى ربط

- انجام ساير امور محوله از سوي رئيس مجتمع

نحوه دريافت وقت ملاقات

1- تکمیل فرم درخواست ملاقات از طريق سايت مجتمع

2- ارسال فرم به دفتر رياست

3- ارجاع فرم به واحد ذیربط جهت اخذ نظر کارشناسي توسط مدير دفتر ریاست

4- رویت نظر کارشناسي توسط ریاست مجتمع و اظهار نظر

5- درج در تقویم اوقات ملاقات با رئيس مجتمع

6- اطلاع رساني زمان ملاقات به ذینفع

7- اجرای ملاقات

 

 


محتوای مرتبط