آیین نامه ها و مقررات آموزشی

فایل مربوط به قوانین و مقرارت آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی دانلود

 

   دانلود : chc.zaums.ac.ir-Ayeen_Mehmani40darsad.pdf           حجم فایل 368 KB
   دانلود : chc.zaums.ac.ir-Ayeen_K_KP_KNP.pdf           حجم فایل 18792 KB
   دانلود : chc.zaums.ac.ir- EskahiAyeen_KKarOmoomi.pdf           حجم فایل 326 KB

محتوای مرتبط