معرفی معاونت آموزشی و پژوهشی


 

نام و نام خانوادگی: عبدالغفار جمالزایی 

 سوابق تحصیلی

مقطع

رشته

دانشگاه

کارشناسی

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

کارشناسی ارشد

آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

عنوان پایان نامه:

بررسي مقایسه‌ای ميزان رعايت کدهاي اخلاق حرفه‌اي، توسط پرستاران بيمارستان‌هاي آموزشي و غير آموزشي استان سیستان و بلوچستان در سال 1394

 

سوابق شغلی:

1- مربی بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر

2- مسئول بخش جراحی بیمارستان امام علی (ع) چابهار

3- مسئول اتاق عمل بیمارستان امام علی (ع) چابهار

4- سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام علی (ع) چابهار

5- کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان چابهار

6- مدیر خدمات پرستاری بیمارستان چابهار

7- مدیرگروه مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار

8- نایب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری چابهار وکنارک

9- در حال حاضرمعاون آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار

 

رزومه پژوهشی:

1- شیوع چاقی در بیماران عروق کرونری بستری در بیمارستان استان سیستان و بلوچستان در سال 88، زهرا پیشکارمفرد، حامد سارانی، ثریا آچاک، عبدالغفارجمالزایی

 

2- The Perception of Biological Experience in Patients With Major Thalassemia: A Qualitative Research, Azizollah Arbabisarjou1, Tahmineh Karimzaei2 & Abdolghaffar Jamalzaei3, Pregnancy Health Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran; 2 School of Health, Iranshahr University of Medical Sciences, Iranshahr, Iran; Emam Ali Hospital of Chahbahar, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran; Correspondence: Azizollah Arbabisarjou, Pregnancy Health Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran. E-mail: derranneh2005@yahoo.com; Received: May 22, 2014 Accepted: July 11, 2014 Online Published: August 15, 2014; doi:10.5539/gjhs.v7n1p79 URL: http://dx.doi.org/10.5539/gjhs.v7n1p79

 

3- International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR)

ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–599X, Vol-7, Special Issue3-April, 2016, pp1831-1836; http://www.bipublication.com; Case Report. Observance of Professional Codes of Ethics by Nurses of Teaching and Non- Teaching Hospitals in Sistan and Baluchestan Province; 1Abdul Ghafar Jamalzae, 2*Gholam Reza Ghasemi, 3Ali Navidian and 4NikoYamani

1MS in Medical Education, Department of Medical Education, Medical Education DevelopmentCenter, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran; E-mail: gh_jamalzae@yahoo.com; 2Associate Professor, Department of Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Email: ghassemi@med.mui.ac.ir; 3Assistant Professor, Department of Counseling, Pregnancy Health Research Center, Zahedan; University of Medical Sciences, Zahedan, Iran; 4Associate Professor, Department of Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran; Email: yamani@edc.mui.ac.ir. * Corresponding author: Gholam Reza Ghasemi, Address: Center for the Study of Isfahan Medical Education.

 

4- Advances in Environmental Biology ISSN-1995-0756 EISSN-1998-1066 Journal home page: http://www.aensiweb.com/aeb.html Corresponding Author: Dadgar Homayoun, Correspondence to: Department of Educational 1- Administration and Planning, Curriculum Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran Tel: 0098-91743232322 E-mail: homayounedadgar@gmail.com;  The Relationship between Emotional Intelligence and Mental Health of Teachers 1Arbabisarjou Azizollah, 2Jamalzaei Abdolghaffar, 3Dadgar Homayoun

 

 


محتوای مرتبط
 شرایط پذیرش دانشجو در مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار (بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی) (خبر)
 پذیرش بدون آزمون در مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار در بهمن ماه 95 (خبر)
 آدرس و زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان (خبر)
 اولین دوره مسابقات تنیس روی میز دانشجویان (خبر)
 تبریک سال نو (خبر)
 اعلام برنامه امتحانی دانشجویان مجتمع اموزش عالی سلامت چابهار (خبر)
 زمان، مکان و مدارک مصاحبه پذیرفته شدگان رشته تکنسین سلامت دهان (خبر)
 اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون بهیاری سال 96 (خبر)
 زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار (خبر)
 شرایط ثبت نام هنرستان بهیاری چابهار اعلام شد (خبر)
 نخستین دانشجویان گروه پیراپزشکی مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار فارغ التحصیل شدند. (خبر)