1398/01/28
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان؛
نقش پر رنگ بهورزان در شناسایی تمامی بیماران دیابتیک و فشارخونی منطقه لادیز
در منطقه لادیز میرجاوه ۱۰ درصد جمعیت بالای ۳۰ سال آن مبتلا به فشار خون و ۵ درصد مبتلا به دیابت شناسایی ودر سامانه سیب ثبت و خدمات روتین سلامت برای آنان ارائه می گردد.
1398/01/27
قائم مقام رئیس دانشگاه در امور برنامه ریزی اعلام کرد؛
ارتقاء کمی و کیفی خدمات سلامت، مستلزم رعایت اصول پایش و برنامه عملیاتی