معرفی مجتمع

 

این مجتمع دولتی با هدف برطرف سازی نیازهای بهداشتی و درمانی منطقه از یک سو و تولید علم، گسترش و بومی سازی دانش و فناوری بمنظور حل مشکلات منطقه ای و ملی در شهرستان چابهار تأسیس گردیده و در حال حاضر فعالیتهای بهداشتی و درمانی مجتمع در 5 رشته کاردانی شامل مامایی، بیهوشی، اتاق عمل، فوریتهای پزشکی و بهداشت متمرکز شده است.

مجتمع در اسفند ماه 1393 تاسیس و اساسنامه­ ی مجتمع نیز در سال 1394 به تصویب رسید. در حال حاضر، فضای آموزشی و اداری این مجتمع بالغ بر 5000 متر مربع می باشد. چهار آزمایشگاه تخصصی برای رشته های مامایی، بیهوشی، فوریتهای پزشکی و یک سایت کامپیوتر که مشتمل بر 25 رایانه می باشد برای رشته های مذکور درمجتمع در حال بهره برداری می باشد.

تربیت کارشناسان و محققان مؤمن و متعهد به انقلاب اسلامی در رشته‌های بهداشتی و درمانی مورد نیاز شهرستان و استان از اولویت های اصلی این مجتمع می باشد.

مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و افزیش سهم تولیدات علمی و توسعه علوم با تأكید بر مبانی اسلامی و نیازهای ملّی و فناوری‌های نوین و كاربرد‌ی كردن دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق تعامل پویا و سازنده با مراکز علمی، منطقه ی، ملی و بین المللی در راستای چشم انداز این واحد آموزشی و تبدیل آن از مجتمع آموزشی به دانشگاه جامع می باشد.