مرکز انفور ماتیک

مرکز انفورماتیک مجتمع آموزش عالی سلامت مديريت پورتال، شبکه، سخت افزار و نرم افزار مجتمع را بر عهده دارد. این واحد با دسترسي كامل به تمامي قسمت هاي پورتال مجتمع در زمینه رفع مشكلات و به روز رسانی مطالب مربوط نقش ایفاء می نماید. سامانه ها و نرم افزارهاي تحت وب دانشگاه در صورت امكان در اين واحد بر روی وب سایت مجتمع بارگزاری می شوند. همچنین این واحد با همکاری واحد شبكه دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بستر لازم را براي استقرار نرم افزارها و نقل و انتقال ايمن داده ها ايجاد کرده است.


مدیریت فناوری اطلاعات

محتوای مرتبط