1396/08/10
زمان، مکان و مدارک مصاحبه پذیرفته شدگان رشته تکنسین سلامت دهان
زمان، مکان و مدارک مصاحبه پذیرفته شدگان رشته تکنسین سلامت دهان
ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان مرحله اول خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرمائید:
1396/07/27
اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون بهیاری سال 96
اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون بهیاری سال 96
1396/07/26
تاریخ، مکان و مدارک مورد نیاز مصاحبه رشته تکنسین سلامت دهان
تاریخ، مکان و مدارک مورد نیاز مصاحبه رشته تکنسین سلامت دهان
1396/07/26
قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار در سال 96
قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار در سال 96
1396/07/26
شعار و عناوین روزهای هفته ملی سلامت روان اعلام شد
شعار و عناوین روزهای هفته ملی سلامت روان اعلام شد
1396/07/11
زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری
زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار
1396/06/25
شرایط ثبت نام هنرستان بهیاری
شرایط ثبت نام هنرستان بهیاری چابهار اعلام شد